Gelijke behandeling (1)

NRC Handelsblad van 13 juni bevat een artikel van Heikelien Verrijn Stuart en E.W. Vierdag, getiteld 'Wet gelijke behandeling zelf discriminatie'. Een passage trok aandacht speciaal: “Maar heteroseksuele mannen worden in ons land niet gediscrimineerd. Toch kunnen zij zich straks op deze wet beroepen wanneer zij zich 'als man' of als 'hetero' ongelijk behandeld achten.”

Helaas, op een heel belangrijk gebied in het leven worden heteroseksuele mannen wel gediscrimineerd. Als bij een echtscheiding zowel de vader als de moeder tot voogd over de kinderen benoemd wil worden, stelt de Raad voor de Kinderbeschg een onderzoek in bij de moeder. Kan zij de kinderen verzorgen, dan wordt er naar de vader helemaal niet gekeken, er wordt niet afgewogen of vergeleken: de vader komt er helemaal niet aan te pas.

    • Drs. T.P. Barendse-Cornelissen
    • Vereniging Kinderen-Ouders-Grootouders