Duits krediet voor Moskou in de maak

ROTTERDAM, 18 JUNI. Duitse banken staan op het punt de Sovjet-Unie een overbruggingslening van mogelijk vijf miljard D-mark te verstrekken om de steeds nijpender betalingsproblemen van het land te verzachten. De Duitse regering zou zich voor de lening garant stellen. Dit heeft het Handelsblatt vanmorgen gemeld. De gezaghebbende Duitse krant beroept zich op betrouwbare bronnen in de bankwereld.

De Sovjet-Unie heeft alleen al auitse leveranciers een betalingsachterstand van twee tot drie miljard mark.

Vertegenwoordigers van verschillende Duitse banken hebben, in overleg met bevoegde autoriteiten in Bonn, de afgelopen periode in Moskou gepeild welke mogelijkheden er zijn voor nieuwe kredieten. Een deel van de door Bonn in het vooruitzicht gestelde financiele hulp zou de opschorting betreffen van kortlopende betalingsverplichtingen.

Het is nog onduidelijk hoe de financiele steun van Duitsland zal worde“ingebouwd” in een multilateraal hulpplan dat mogelijk door de zeven grote industrielanden (G-7) zal worden opgesteld. Volgens bankkringen heeft de Sovjet-Unie van Bonn de verzekering gekregen dat de Bondsregering ook met betalingsbalanshulp komt, indien de economische top volgende maand in Londen geen besluit neemt over een snelle multilaterale hulpverlening.