Duits

Emanuel Schikaneder mag dan geen groot literator geweest zijn - zulk slecht Duits als Martin van Amerongen (NRC Handelsblad 8 juni) hem toedicht, schreef hij niet.

In Die Zauberflote staat: “Hinab mit den Weibern zur Holle”

en “Ich hasz Inn ewig, ja!” en niet: mit die, resp. ihm.

    • Marius Flothuis