De wetenschapsspelen

De internationale conferenties over aids, waarvan nu de zevende wordt gehouden in Florence, worden wel vergeleken met de Olympische Spelen en soms 'de wereldkampioenschappen wetenschap' genoemd. Feit is dat de belangstelling voor deze mondiale marathoncongressen steeds groter is geworden. Telde Washington (1987) nog 5.337 deelnemers (van wie 334 uit de Derde Wereld), dat is da gestaag uitgegroeid met Stockholm (7.609 deelnemers), Montreal (11.091 deelnemers) en vorig jaar San Francisco (11.242 deelnemers). Onder het motto 'small is beautiful' heeft Florence de lijn omgebogen en de congresleiding heeft 7.352 deelnemers ingeschreven, terwijl het historische fort waarbinnen deze week meer dan 500 lezingen en 3.000 posterpresentaties uit 70 landen worden gegeven, meer dan 8.000 gasten telt, journalisten niet meegerekend.

Aan het circus valt grof geld te verdienenook Nederland is nu in de race. Premier Lubbers heeft voorzitter dr. Meinrad A.

Koch van de International Aids Society persoonlijk aangeschreven om er op te wijzen dat Nederland zich gereed houdt voor 'de aidsspelen' van 1995. Voor wie de aanbevelingsbrief leest, is het duidelijk dat de Berlijnse dokter Koch daar niet omheen kan.

Sinds het uitbreken van de epidemie - begin jaren tachtig - is Nederland, aldus de premier, “sterk betrokken” geweest bij alles wat met deze ziekte te n heeft. We hebben ook “grote solidariteit” betoond met mensen die door het aidsvirus (HIV) zijn genfecteerd. “Binnen het kader van begrip en toewijding is het ons doel geweest een integrale, nationale politiek te voeren om de aids te beteugelen.” Zo kent ons land “een uitgebalanceerd programma voor biomedisch en sociaal onderzoek.” Daarnaast dragen wij nog bij aan aidspreventie in de Derde Wereld en Oost-Europa, via de Wereld Gezondheidsorgatie. “Dit goed zal zonder twijfel bijdragen aan een succesvolle internationale conferentie in 1995”, zo vervolgt Lubbers.

Maar er is meer. “Conferentie-business is mensen-business”, schrijft de premier. “De Nederlander is van nature internationaal georienteerd en het Engels is onze tweede taal.

De Nederlander staat bekend om zijn punctualiteit, het zijn betrouwbare en goede organisatoren. Ons land heeft een excellente bereikbaarheid en infra-structuur. Dat is een van de redenen waarom volgens een in 1989 door de Union of International Associations uitgevoerd onderzoek, heeft uitgewezen dat Nederland nummer vijf staat op de lijst van meest begeerde internationale plaatsen voor bijeenkomsten.''

Maar met deze brief is het nog niet gedaan. Dokter Koch heeft bijgesloten een schrijven ontvangen van het ministerie van buitenlandse zaken, waaruit blijkt dat iedereen welkom is. Als hij maar geld genoeg bij zichft en deugdelijke papieren en niet te boek staat als iemand die de publieke veiligheid bedreigt. Er behoeft dus niet te worden gevreesd voor commotie, zoals die nu is ontstaan over Boston, waar de conferentie voor volgend jaar is voorzien. De Verenigde Staten zijn terug gekomen op een eerder genomen besluit om mensen die met het aidsvirus zijn genfecteerd niet langer aan de grens aan te houden. Wetenschappers, de EG, de Wereldgezondheidsorganisatie en vooral aidsactivisten zijn daar tegen in het geweer gekomen. De vraag is nu nieer of Boston volgend jaar doorgaat - daar is al te veel geld voor genvesteerd -, maar of de bijeenkomst het predikaat 'achtste internationale conferentie over aids' mag voeren.

Voor het geval het Nederlandse blazoen met Lubbers' brief niet genoeg mocht flonkeren, heeft de Netherlands Convention Bureau nog wat peptalk toegevoegd: alleen de aankomst is al een plezier; Schiphol wordt immers door zakenlieden steevast eerste gezet op de rangt van de populairste luchthavens.

Congrescentra in ons land zijn ultramodern, van alle gemakken voorzien en bieden alle technologische nieuwigheidjes. Het onderbrengen van 10.000 tot 13.000 congressanten is geen enkel probleem. “In 1995 herbergen we zelfs 35.000 deelnemers van een bijeenkomst van Zevende Dags Adventisten.”

Donderdag beslist de International Aids Society over de locatie voor 1995, maar insiders gaan ervan uit dat Nederland niet meer stuk kan.

    • Bram Pols