Britten willen einde van sportboycot Zuid-Afrika

LUXEMBURG, 18 JUNI. Het Verenigd Koninkrijk wil zijn EG-partners winnen voor een initiatief dat een einde moet maken aan de sportboycot van Zuid-Afrika.

De Britse premier, John Major, zal in de Europese topconferentie die eind deze maand in Luxemburg wordt gehouden voorstellen dat de twaalf EG-landen in de Verenigde Naties een initiatief nemen om de sportboycot geleidelijk op te heffen.

Overigens zijn de sancties die in de Haagse top van 1986 werden afgesproken formeel nog steeds van kracht. In de EG-ministerraad is Denemarken akkoord gegaan met het opheffen van het invoerverbod op ijzer, bepaaldeoorten staal en gouden munten (Krugerrands), op voorwaarde dat het parlement in Kopenhagen daarmee zou instemmen. Het parlement heeft dat geweigerd, maar of de sancties in de praktijk nog worden toegepast is niet duidelijk.

Het Internationaal Olympisch Comite besloot tijdens zijn congres in Birmingham vorige week Zuid-Afrika nog niet als lid toe te laten. Hoewel een aantal sporten de apartheid uit de reglementen heeft geschrapt is dat in lang niet alle gevallen geeftueerd. Pas wanneer alle sportorganisaties van Zuid-Afrika ermee instemmen kan de sinds 1970 geldende boycot worden opgeheven.

Egypte, van 20 oktober tot en met 1 november gastheer van de Afrikaanse Spelen, zal Zuid-Afrika geen uitnodiging sturen voor het evenement. Volgens Egypte is de apartheid nog steeds niet opgeheven. Van de 51 Afrikaanse landen hebben reeds 46 hun deelneming toegezegd. Vier landen hebben nog geen antwoord gestuurd. Marokko heeft afgezegd.