ANP neemt motie aan tegen directeur

DEN HAAG, 18 JUNI. Het vertrouwen van personeel van het ANP in directeur C. van Ditshuizen is “tot onder een werkbaar minimum” gedaald.

Een motie van die strekking is gisteravond met 154 stemmen voor en 38 tegen aangenomen tijdens een personeelsvergadering in Den Haag. Het personeel heeft de Raad van Beheer van het ANP verzocht op de kortst mogelijke termijn “passende maatregelen” te nemen. Van Ditshuizen verklaarde dat hij fouten heeft ge. Hij zou een “onafhankelijke buitenstaander”

willen inschakelen om de problemen tussen personeel en directie op te lossen. Hem wordt verweten dat zijn optreden in een aantal kwesties het werkklimaat ernstig heeft verstoord.

Een daarvan betrof de vraag of de journalistenvakbond NVJ betrokken moest worden bij een reorganisatie van de redactie.

De Raad van Uitvoering, een arbitragecommissie inzake de uitvoering van CAO-conflicten, besliste van wel. De directie werd daarmee in het ongelijk gesteld.