Aegon heeft belang van bijna 16 % in Vendex

ROTTERDAM, 18 JUNI. Verzekeraar Aegon heeft vanaf 1985 een belang van bijna 16 procent weten op te bouwen in certificaten van de preferente aandelen van Vendex International (V&D warenhuizen en dienstverlening). Dit heeft een woordvoerder van Aegon vanmorgen desgevraagd bevestigd.

Het betreft een belang dat het verzekeringsbedrijf “al vele jaren” heeft, maar pas nu bekend is geworden omdat het pakket in het afgelopen boekjaar is overgeheveld van een van de Aegon dochtervennootschappen naar Aegon Levensverzekering. Hierdoor moest Aegon de belegging in Vendex in het kader van het toezicht van de Verzekeringskamer in de jaarcijfers opnemen.

Voor zover bekend is Aegon de eerste grote institutionele belegger die een belang in Vendex heekregen. Verder hebben familieleden van de oprichters van Vendex de aandelen en certificaten in handen. Een aantal van hen zou al langer al dan niet via een beursgang hun stukken te gelde willen maken.

Een beursgang heeft Vendex vooralsnog op de lange baan geschoven vanwege de slechte gang van zaken bij het concern.

Vendex heeft onder meer te maken met tegenvallende resun in Noord- en Zuid-Amerika en bij meerderheidsdeelneming Staal Bankiers. Verder moeten de V&D warenhuizen ingrijpend worden gereorganiseerd. Vendex heeft vorig jaar uitsluitend winst gemaakt door de verkoop van een belang in de Amerikaanse warenhuisketen Dillard's.

Overigens is onduidelijk hoe groot het belang van Aegon is in het totale kapitaal van Vendex omdat Vendex verschillende soorten aandelen heeft uitstaan. Op de certificaten van preferente aandelen wordt dividend uitbetaald voordat de houders van gewone aandelen aan de beurt komen. Maar Aean met haar belang in Aegon geen zeggenschap uitoefenen omdat het om certificaten van aandelen gaat. De aandelen zelf worden beheerd door een administratiekantoor.

In het jaarverslag van Aegon Levensverzekering wordt gewag gemaakt van de belegging in Vendex hoewel de cijfers foutief zijn afgedrukt. Volgens de zegsman van Aegon heeft de verzekeraar 57 miljoen certificaten van de betreffende categorie aandelen. Het jaarverslag spreekt over 547.417 stuks. Hij zei voorts dat volgens zijn informatie in het afgelopoekjaar de deelneming vrijwel onveranderd is gebleven.