Verontreiniging van bronwater

De Consumentenbond heeft ook in monsters van de bron- of mineraalwatermerken Badoit, Cathareine, Mont Roucous en Original stoffen aangetroffen die er niet in thuis horen.

Eerder was al bekend geworden dat er een verontreiniging zat in Albert Heijn 'Bron'. De Consumentenbond benadrukte vanmorgen dat de gevonden stoffen in de gemeten hoeveelheden bij normale consumptie geen direct gevaar voor de gezondheid opleveren. Het gaat om kwaliteitsproblemen, die door een betere controle door de producenten verholpen zouden kunnen worden, aldus de bond.