Unilever eigenaar van wasmiddelen fabriek in Polen

De Poolse regering en Unilever hebben overeenstemming bereikt over de overname van het wasmiddelenbedrijf Pollena Bygoszcz door Unilever.

Voor 20 miljoen dollar (ruim 40 miljoen gulden) verwerft Unilever een 80 procent belang in het bedrijf, een leidende waspoederproducent in Polen met 430 werknemers. Pollena Bygoszcz is gevestigd in de stad Bygodszcz. De totale wasmiddelenomzet op de Poolse markt is 280.000 ton. Met bijna 40 miljoen inwoners en een zeer laag wasmiddelenver(Jruik ten opzichte van dat in Westeuropese landen, biedt de Poolse markt volgens Unilever ruime groeimogelijkheden. Unilever wil in het Poolse bedrijf haar meest geavanceerde produktietechnologie toepassen. Met het oog op de verwachte groei van de consumptie en het ontstaan van exportmogelijkheden zal de produktiecapaciteit van het Poolse bedrijf worden verdubbeld. Naast waspoeder wil Unilever ook vloeibare wasmiddelen, wasverzachters, afwasmiddelen en huishoudmiddelen producerene totale investering in deze projekten ligt in de orde van 24 miljoen dollar (ruim 48 miljoen gulden).

Het bedrijf zal worden herdoopt in Lever Polska. Bestuursvoorzitter Maljers en de Poolse minister van privatisering zullen vandaag het overname-contract ondertekenen. Unilever heeft produktiebedrijven in 75 landen. De nieuwe onderneming in Polen is de eerste in een Oosteuropees land.