Poolse kieswet door parlement

WARSCHAU, 17 JUNI. Het Poolse parlement heeft zich in meerderheid uitgesproken voor een nieuwe kieswet, die door president Lech Walesa wordt afgewezen. De nieuwe wetmoet de verkiezingen regelen, die in oktober van dit jaar gehouden moeten worden. Na de stemming heeft Walesa zijn dreigement herhaald om “gebruik te maken van alle constitutionele volmachten” en na ontbinding van het parlement een eigen kieswet te presenteren.

Walesa is onder meer sterk gekant tegen een wetsartikel dat de mogelijkheid biedt om te stemmen op individuele kandidaten naast een stem op een partij.

Volgens Walesa zou dit systeem “olitieke persoonlijkheden bevoordelen boven partijen”. In een toekomstig parlement zouden daardoor “geen coherente fracties” kunnen ontstaan, zo meent de president. Hij zei te hopen dat de Senaat alsnog instemt met wijziging van de gewraakte artikelen. Polen was het eerste Oost-Europese land met een niet-communistische regering, maar het laaste dat vrije verkiezingen houdt.

In het huidige Poolse parlement is 65 procent van de zetels gereserveerd voor voormalige cmmunisten en hun bondgenoten. Tijdens vrije verkiezingen voor de Poolse senaat verwierf Solidariteit 99 van de 100 zetels. Veel huidige parlementsleden vrezen een soortgelijke verschuiving. Volgens de voorzitter van het Kiescomite, Bronislaw Geremek, maakt Walesa echter “misbruik van zijn presidentiele autoriteit” door zich bezig te houden met de kieswetgeving. De wet - die werd aangenomen met 222 tegen 57 stemmen, bij 47 onthoudingen - voert een kiesstelselin van proportionele vertegenwoordiging, met een kiesdrempel van vijf procent, een systeem dat grote partijen bevoordeelt boven kleine. Het Poolse parlement heeft toegezegd zichzelf te zullen ontbinden, om het houden van verkiezingen op 27 oktober mogelijk te maken. Daartoe moet voor 3 juli een nieuwe kieswet van kracht zijn. (Reuter, UPI)