Oliewinning SU zal halveren

EDINBURGH, 17 JUNI. De olieproduktie in de Sovjet-Unie zal over vijf jaar nog maar de helft bedragen van die van vorig jaar. Het produktieniveau van 1990 wordt dit decennium niet meer gehaald, zo voorziet Eugene Chartukov, een adviseur van de Sovjet-regering. Hij zei dat op een conferentie in het Schotse Edinburgh.

Alleen als de Sovjetie snel overschakelt op een markteconomie kan de produktie wat minder snel achteruitgaan. Maar bij de geleidelijke overgang die nu wordt beoogd, komt de produktie in 1996 uit op 1,6 miljoen vaten per dag tegen 3 miljoen in 1990. Dit jaar worden het al 600.000 vaten per dag minder, aldus Chartukov.

De lagere olieproduktie in de Sovjet-Unie kan de rest van de wereld in problemen brengen omdat daardoor ook de export stagneert. Gegeven de economische groei het Westen en het gebrek aan mogelijkheden voor uitbreiding van de produktiecapaciteit in de rest van de wereld bestaat er kans op een nieuwe prijsschok in het midden van de jaren negentig, aldus Chartukov.

(Reuter) (VO) Eugene Chartukov heeft met zijn vooruitblik nog geen rekening gehouden met de mogelijkheid dat de Sovjet-Unie de komende jaren op grote schaal hulp kan krijgen van Westerse maatschappijen om de olie- en gaswinning en de olie-industrie te moderniseren en uit te breiden. Via het plan-Lubbers voor een nieuwe energiegemeenschap proberen de Europese Gemeenschap en Nederland daarover afspraken met de Sovjet-Unie te maken. Nederland streeft er naar de nieuwe gemeenschap in december in Den Haag officieel op te richten.

Het Handvest voor de energiegemeenschap wordt ondertekend door een groot aantal Westerse landen, Japan, Australie en Nieuw-Zeeland.

De olieproduktie van de Sovjet-Unie is gedaald van 11 miljoen vaten per dag in 1989 tot 10,5 miljoen vaten in 1990. Dit jaar wordt eenrdere daling verwacht tot 9,5 miljoen vaten per dag.