Mobil en Aral ruilen stations in Belgie en Nederland

Mobil Oil bv, Rotterdam, onderdeel van het Amerikaa Mobil Oil concern, is in bespreking met het Duitse olieconcern Aral uit Bochum.

Doel is om alle Aral activiteiten in Nederland over te nemen. Het zou hier gaan om ongeveer 135 benzinestations en om een aantal handelsactiviteiten.

Tegelijkertijd zal Aral Belgie op haar beurt alle 175 Belgische Mobil bezinestations verwerven. Deze plannen zijn volgens de directie van Mobil mede ingegeven door de noodzaak om te komen tot schaalvergroting met het oog op de komende Europese eenwor(ing. Door de voorgenomen transactie zal het marktaandeel van Mobil op het gebied van motorbrandstoffen voor het wegverkeer toenemen tot ongeveer 9 procent en dat van Aral in Belgie tot ongeveer 6 procent. Deze transacties zullen evenwel geen effect hebben voor de Belgische verkoop activiteiten voor wat betreft smeermiddelen en motorbrandstoffen voor de sectoren transport en luchtvaart, die door Mobil in Belgie zullenrden voortgezet.