Ministers: militairen naar Afrika

DEN HAAG, 17 JUNI. De ministers Pronk (ontwikkelingssamenwerking) en Ter Beek (defensie) willen Nederlandse genietroepen inzetten om voedseltransporten in de Hoorn van Afrika verzorgen en wegen te repareren om het transport te vergemakkelijken.

Binnen de EG en de Verenigde Naties wordt gesproken over de noodzaak om effectieve hulp te bieden aan 10 miljoen Afrikanen die in het gebied honger lijden. Voedsel wordt wel gestuurd, maar komt vaak niet ter plekke. Na de humanitaire actie voor de Koerden in Noord-Irak kan Nederland, als het tot een internationaaleddingsplan komt, niet achterblijven, zo menen beide ministers. Zaterdag hebben Pronk en Ter Beek op de PvdA-partijraad overlegd welke middelen Nederland kan inzetten als er een verzoek komt om deel te nemen aan een internationale vredesmacht in Afrika. De voorlopige plannen zijn nog niet in het kabinet besproken. In de Tweede Kamer bestaat veel steun voor het inzetten van Nederlandse troepen om het transport van de benodigde 750.000 ton voedsel in de Hooran Afrika te garanderen. Woensdag zal tijdens een mondeling overleg in de Tweede Kamer met minister Pronk over de distributie van voedsel in Afrika worden gesproken.