Mafia-bestrijder wint bij verkiezing op Sicilie

ROME, 17 JUNI. Bij de regionale verkiezingen in Sicilie hebben de christen-democraten hun dominerende positie gisteren iets versterkt en heeft de ex-communistische Democratische partij van links PDS veel terrein verloren, aldus de eerste prognoses.

De nieuwe partij van Leoluco Orlando, een voormalige christen-democraat die van de strijd tegen de mafia zijn belangrijkste programmapunt heeft geaakt, krijgt volgens deze eerste uitslagen 7,5 procent van de stemmen. In de Italiaanse verhoudingen is dit een enorm succes. Het tekent de populariteit van Orlando, die door zijn voormalige christen-democratische partijgenoten als burgemeester werd gewipt omdat hij te fel optrad tegen de mafia.

Orlando zegt te streven naar een 'Siciliaanse lente', een poging de malaise op het eiland te doorbreken die het gevolg is van de verwevenheid tussen mafia, politiek en economie. De christen-democraten krijgen volgens de voorspellingen 42 procent, een winst van drie procent. Grote verliezer is de PDS, die volgens de prognoses bijna negen procent achteruitgaat, naar elf procent. Ook de socialisten moeten een procent prijsgeven, maar zijn nu met 14 procent groter dan de PDS. Bijna de helft van de 'overlopers' van de PDS heeft gekozen voor Communistische heroprichting, een groep communisten die naam, hamer en sikkel wil hanhaven.