Laatste troepen van de genie zijn terug uit Turkije

DEN HAAG, 17 JUNI. De laatste 165 militairen van de genie zijn gisteren uit Turkije teruggekeerd naar Nederland. Daarmee zijn zeshond van de duizend militairen die Nederland naar Irak en Turkije stuurde voor de opvang van Koerden weer thuis.

De vierhonderd mariniers die voor de beveiliging van de opvangkampen in Noord-Irak zorgen, keren in groepen terug. De snelheid waarmee dit gebeurt hangt af van het tijdstip waarop de VN-politiemacht haar taak volledig kan vervullen. De commandant van de genie-eenheid, M. Urlings, noemde de operatie in Noord-Irak wonderbaarlijk goed geslaagd. Aan 55.000 Koerdische vluchtelingen werd eerste hulp verleend. Het inrichten van vluchtelingenkampen wordt nu overgenomen door de VN.