Justitie verwacht invordering 15.000 rijbewijzen per jaar

DEN HAAG, 17 JUNI. De politie zal jaarlijks van zo'n 15.000 automobilisten het rijbewijs afpakken, omdat ze te veel hebben gedronken of onveilig rijden. Deze verwachting sprak minister Hirsch Ballin (justitie) zaterdag in Utrecht uit op de ledenvergadering van Veilig Verkeer Nederland.

Tot nu toe vordert de politie elk jaar ongeveer 1.000 rijbewijzen in. De prognose van de minister is gebaseerd op een wijziging van de Wegenverkeerswet waarmee het parlement onlangs akkoord is gegaan. Daarmee is het invorderen van rijbewijzen voor de politie aanzienlijk eenvoudiger gemaakt. automobilisten die te veel alcohol hebben gedronken of de bloedproef weigeren dan wel het verkeer naar het oordeel van de politie op een andere manier in gevaar brengen, kan het rijbewijs direct worden ingenomen. Justitie beslist in zon'n geval later wat er met het rijbewijs zal gebeuren Ook op bestuurlijke gronden kan iemand zijn rijbewijs kwijtraken en in dat gevalelfs definitief, zonder dat een oordeel van de rechter nodig is. In het meerjarenplan voor verkeersveiligheid herhaalde minister Maij-Weggen (verkeer) onlangs haar voornemen om van automobilisten die herhaaldelijk het alcoholverbod overtreden het rijbewijs ongeldig te laten verklaren. Dat gebeurde vorig jaar 1.800 keer, dit jaar waarschijnlijk 3.000 maal om op 10.000 omgeldigverklaringen in 1994 uit te komen. Bovendien onderzoekt het ministerie van verkeer samen met het ministerie van justitie of dit systeem ook kan worden toegepast op notoire snelheidsertreders.