Europese ambtenaren protesteren in Brussel en Luxemburg

LUXEMBURG, 17 JUNI. Voor de gebouwen van de Europese Commissie en de raad van ministers in Brussel en Luxemburg hebben boze EG-ambtenaren vanmorgen gedemonstreerd om kracht bij te zetten aan de staking die zij voor vandaag en morgen hebben afgekondigd. Het werk van de raden van ministers die vandaag in Luxemburg bijeen komen, leek door de staking te worden gehinderd.

De Europese ambtenaren zijn het niet eens met de verlenging van de zogeheten crisisheffing op hun salaris die in 1981 werd ingesteld voor een periode van tien jaar. Dat gebeurde toen in verband met de bezuinigingen waardoor de ambtenarensalarissen in de lidstaten werden getroffen. De Europese Commissie zelf, het uitvoerend bestu van de Gemeenschap, is het ermee eens dat de crisisheffing wordt ingetrokken, waardoor de EG-salarissen er dit jaar met ongeveer 11,6 procent op vooruit zouden gaan.

De Raad van ministers van financien van de EG vindt echter dat een dergelijke verhoging niet in verhouding zou staan met de gemiddelde salarisverhoging in de lidstaten. De Luxemburgse minister van buitenlandse zaken, Jacques Poos, heeft vorige week vergeefs geprobeerd tot een vergelijk te komen met de Europese ambtenarenvak(Jbond. Vandaag zouden de ministers van buitenlandse zaken, die in Luxemburg bijeen zijn voor een belangrijke vergadering over de onderhandelingen van de EG met de landen van de Europese Vrijhandels Associatie, zich tijdens de lunch met de kwestie bezighouden. Het werk van de ministerraden - vandaag zijn ook de ministers van transport bijeen - lijkt nadelig te worden benvloed door de staking. Hoewel de tolken en het veiligheidspersoneel zijn gevorderd om vandaag te werken, wo er gestaakt door veel vertalers, secretaresses, typistes en ander ondersteunend personeel. De verwachting is dan ook dat het werk vandaag wel enige vertraging zal oplopen. Het personeel voor de koffie en de telefoondienst is overigens niet in staking: dat is in dienst van de Luxemburgse en Belgische overheden. De stakende Europese ambtenaren wijzen erop dat hun beloning helemaal niet meer zo exorbitant hoog is als altijd wordt aangenomen, en dat de ten van levensonderhoud en de huren in Brussel en Luxemburg de laatste jaren met ongeveer dertig procent zijn gestegen. Hun woede was vanmorgen in Luxemburg vooral gericht tegen de Europese ministers met leuzen als 'Conseil des sinistres, ca suffit'.

    • Frits Schaling