Dollar grootste inspiratiebron op obligatiemarkt

ROTTERDAM, 17 JUNI. Met uitzondering van donderdag keken handelaren vorige week de kat uit de boom op de Nederlandse obligatiemarkt. De koersen bleven per saldo vrijwel ongewijzigd: de laatste 10-jaars staatslening opende vanmorgen 0,1 procent hoger op 99,25 procent, een rendement genererend van 8,61 procent. De huidige, afwachtende situatie is overige makkelijk te verklaren. Na de recente plaatsing van twee staatsleningen komt er van beleggerszijde voorlopig even geen vraag los. Beleggers houden daarnaast steeds minder rekening met een officiele renteverlaging in de V.S. De meeste marktpartijen gaan er van uit dat de recessie van de Amerikaanse economie zijn diepste punt gehad heeft. De sterke dollar houdt de obligatiekoersen in Amsterdam voorlopig onder druk.

Ook het binnenlandse nieuws gaf geen reden tot optimisme aan het rentefront. Volgens de laatste berichtens het inflatietempo in Nederland inmiddels - voor het eerst in zes jaar - boven de 3 procent uitgekomen. Voor volgend jaar wordt zelfs 4 procent verwacht. Directeur Zalm van het Centraal Plan Bureau (CPB) acht een versoepeling van het monetaire beleid dan ook niet waarschijnlijk. Terwijl de laatste weken werd gewacht op het doorbreken van de 8,5 procent grens zal de rente naar wordt aangenomen voorlopig pas op de plaats maken. Aan het valutafront trekt naa de dollar het pond sterling de aandacht: de aanhoudende geruchten over een verlaging van de Britse basisrente hebben er toe geleid dat het Britse pond wat onder druk staat. Sinds de toetreding tot het EMS op 8 oktober vorig jaar heeft het pond zich, ondanks achtereenvolgende renteverlagingen, gemakkelijk binnen de toegestane bandbreedte van 6 procent ten opzichte van de Duitse mark bewogen. In het EMS deden zich de afgelopen week overigens geen spanningen voor, ook niet toen aan het eind van de week de Spaanse peseta en Italiaanse lire terugvielen. De gulden trok zich weinig aan van al deze ontwikkelingen en bleef onveranderd stabiel. EUROKAPITAALMARKT Hoewel de opmars van de dollar onstuitbaar lijkt, vormt het hieraan ten grondslag liggende optimisme over de Amerikaanse economie voor beleggers in Amerikaanse vastrentende waarden de keerzijde van de medaille. Waar de greenback vorige week het hoogste punt sin 18 maanden bereikte, deed de 30- jaars rente dat - door een 0,3 procent-punt stijging in twee weken - voor de laatste 7 maanden. Toen de optimistische prognoses over de Amerikaanse economie grotendeels uitkwamen, reageerde de Nederlandse obligatiemarkt opmerkelijk genoeg met koerswinsten. Vorige week donderdag bleek dat zowel de detailhandelsverkopen (+1 procent) als de index van producentenprijzen (+0,6 procent) over de maand mei hoger waren dan verwacht. Maar het voorschot, dat hierop al was genomen, bleek zo groot te zijn dat zelfs te werd geboden voor ontspanning. Waarschijnlijk waren de met 0,3 procent gedaalde herziene detailhandelsverkopen in april hiervoor mede verantwoordelijk. Zonder de correctie zou het mei-cijfer conform verwachting zijn geweest. Afgelopen vrijdag kon de index van consumentenprijzen (+0,3 procent) niet voor groteverrassingen zorgen. De meeste obligatiehandelaren konden daardoor toch nog enigszins opgelucht het weekend ingaan. Naast de Dow Jones ondervon(en ook de buitenlandse obligatiemarkten invloed van de treasuries. Op de eurokapitaalmarkt werden door de onzekere stemming relatief weinig leningen uitgegeven. Onder het kleine aantal uitgegeven leningen bevonden zich enkele eurodollarleningen. Criteria van valutaire aard zorgden hier voor de belangstelling. Dit gold niet voor de interesse die bestond voor Canadese dollarleningen. Beleggers in deze sector krijgen echter te maken met veel aflossingen, waarvoor in hetzde segment alternatieven worden gezocht. Bovendien is de 'pick-up' ten opzichte van Amerikaanse staatsleningen aantrekkelijk (+1,6 procent) en worden, ten gevolge van de Canadese recessie, verdere rentedalingen verwacht. Bron: Institute for Research and Investment Services, Joint Venture Rabobank Robeco.