Chauffeurs lijdzaam aan grens Belgie

EERSEL, 17 JUNI. De gang van het douanekantoor in de grensovergang op de autoweg Eindhoven-Antwerpen nabij Eer is blauw van de tabak van de Weduwe. Tientallen chauffeurs, voornamelijk uit Nederland en Duitsland, bezitten hun ziel in betrekkelijke lijdzaamheid. Maar tussen de walmen door steekt de irritatie over de stiptheidsactie van de Belgische douane, die tot minimaal drie uur vertraging leidt, de kop op. “Wat die mensen doen?”, blaft een boomlange Nederlandse chauffeur de verslaggever toe: “Ze doen niks, dus nog minder dan gewoonlijk.”

Een chauffeur uit Gorinchem haalt laatdunkend de schouders op: “Als je actie wil voeren, dan moet je dat goed doen en de heleboel dichtgooien. Dan weten we tenminste waar we aan toe zijn.” Een ander zint op wraak: “Waarom komen de Nederlandse douanenmensen ook niet in actie? Dan kunnen ze de Belgische auto's er uithalen. Nu worden mensen de dupe, die met de hele zaak niks van doen hebben. Geloof maar dat de baas handenvol geld kost.” De deuren van de kantoren in het douanekantoor zijn zorgvuldig afgesloten. Na herhaaldelijk kloppen gaat er tenslotte een open. Ontvanger-plaatsvervangend hoofd R. Lauwers van de post bij Eersel: “We zijn met het oog op de Europese eenwording onzeker over onze toekomst. De kleine posten langs de grens worden gesloten. De mensen moeten, voor zover ze niet op straat komen te staan, naar de havens van Antwerpen en Oostende verhuizen en daar hebben we geen zin in zolang we van dinister van financien niet de garantie hebben dat er een behoorlijke sociale begeleiding komt.” Ook moet er volgens Lauwers een overbrugging naar het pensioen komen voor mensen van 56 jaar een ouder. “Dan komen er voor de anderen weer meer plaatsen ter beschikking.” Vorige week begon de vakbond BRV DAK al met stiptheidsacties aan de grens. Sinds vanmorgen heeft de bond de steun van de Christelijke vakbond CCOD en van de Unie van Financien. Ook morgen, aldus een vakbondsbe(stuurder, is er een actiedag te verwachten, want “de actiebereidheid is vandaag bijzonder groot gebleken.” Pag. 12: Veel files in het zuiden Actieleider E. Nijsten van de onafhanelijke vakbond BRV DAK wijst op uitlatingen van het ministerie van financien in Brussel. Volgens dat ministerie zullen van de 6.600 douanebeambten er 1.300 moeten uitzien naar een baan buiten het overheidswezen. “Maar die cijfers kloppen niet. Volgens onze schatting gaat het om 2.500 mensen wier toekomst niet zeker is. We willen daar een gesprek over. Zolang men daartoe in Brussel niet bereid is zullen de acs vermoedelijk doorgaan.” Dat het voornamelijk buitenlandse transportondernemingen zijn, die de dupe worden, kan Nijsten niet erg deren. “Onze acties zijn in de eerste plaats gericht tegen de economie en tegen de Belgische havens. Dat daarheen ook buitenlandse ondernemingen vracht vervoeren, dat is onze schuld niet.” Volgens Nijsten is een tweede inzet van de acties een betere CAO. “We kregen slechts 2 procent voor de komende vier jaar, terwijl we 6 procent hadden geeist.” Tengevolge van de acties, die overigens ook aan de Belgisch-Franse grens plaatsvinden, ontstonden er vanmorgen in Zuid-Nederland lange files. Bij de grenspost Hazeldonk in de autoweg Rotterdam-Antwerpen groeide die op een gegeven moment uit tot 7 kilometer; bij Eersel was het 3 kilometer, maar om half twaalf stond er nog anderhalve kilometer en ondervond het personenautoverkeer geen hinder. Ook dieper Nederland in waren files te men, onder meer tussen Gorinchem en Breda en tussen Tilburg en Breda. “De chaos, die onze acties bij u veroorzaakt is spijtig, maar het is”, aldus plaatsvervangend chef Lauwers van de grenspost bij Eersel, “de enige manier om ons ongenoegen te laten blijken.” De Belgische douane controleert vooral of de ladingen, die op de grensdocumenten zijn vermeld ook werkelijk in de auto's zitten. Normaal beperkt men zich tot wat gestempel en is de vertraging niet meer dan 10 minuten. “We doen ons werk”, aldus Lauwers, “zoals we het eigenlijk altijd zouden moeten doen.”

    • Max Paumen