Arch Hill streeft naar beursnotering

Aangezien de verhandelbaarheid van de certificaten van de beleggings- en investeringsmaatschappij Arch Hill Capital problemen oplevert, wil de onderneming de aandelen naar de effectenbeurs brengen.

Gezien het huidige beursklimaat zal dat evenwel niet op korte termijn mogen worden verwacht. Commissarissen en directie beraden zich op de mogelijkheden om de verhandelbaarheid van de stukken te vergroten. Het Amsterdamse bankiershuis Kempen & Co onderhoudt een markt in certificaten van Arch Hill Capital. Het jaarverslag laat zien dat het exploitatieresultaat op het onroerende goed vorig jaar toenam van 2,2 miljoen gulden tot 2,6 miljoen gulden en dat het beleggingsresultaat steeg van 10,3 miljoen gulden tot 10,8 miljoen gulden. De winst verbeterde van 10,5 miljoen gulden tot 10,8 miljoen gulden. Per aandeel steeg de winst van 1,75 gulden tot 1,80 gulden.