'Aids bekort leven tien jaar'

FLORENCE, 17 JUNI. De gemiddelde levensverwachting van mensen in ontwikkelingslanden zal aan het eind van deze eeuw tien jaar korter zijn dan nu als gevolg van aids. Regeringsleiders zouden zich nu al moeten voorbereiden op een catastrofe. Dat zegt statisticus James Chin van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) van de Verenigde Naties. EP)President Yoweri Kaguta Museveni van Oeganda zei gisteren bij de opening van de zevende internationale conferentie over aids, die deze week in Florence wordt gehouden, dat de ontwikkelingslanden een ongekende ramp zien aankomen. Leefde in l985 nog de helft van alle aids-patienten in de derde wereld, in het jaar 2000 zal dat 75 a 80 procent zijn en in 2010 90 procent. In Oeganda is een dokter beschikbaar voor 23.000 inwoners. Per hoofd van de bevolking wordt aarlijks 3,5 dollar voor gezondheidszorg uitgegeven - in de Verenigde Staten en Scandinavie is dat 1.000 dollar. Daarbij komt, zo zei Museveni, dat de ziekte vooral mensen treft die gezien hun leeftijd van essentieel belang zijn voor de economie.

Volgens cijfers van de WHO waren in april van dit jaar meer dan 345.000 gevallen van aids geregistreerd in 162 landen. Maar de onder-rapportage is zo groot dat de organisatie er van uit gaat dat nu meer dan een miljoen mensen lijden aan het syndroom of er inmiddels aa zijn overleden. Op dit ogenblik zouden ten minste acht- tot tien miljoen volwassenen door het virus zijn genfecteerd maar nog niet ziek zijn. Daarnaast wordt rekening gehouden met een miljoen kinderen dat het virus al bij de geboorte heeft opgelopen. In gendustrialiseerde landen lijkt de snelheid waarmee het virus zich onder de bevolking verspreidt af te nemen. In Afrika, Latijns Amerika, het Carabisch gebied en vooral in Azie - met name India en Thailand - neemt ht aantal infecties juist dramatisch toe. Aids is het eindstadium van een infectie die in gemiddeld tien jaar tot de dood leidt. Wegens dat lange tijdsverloop zullen mensen elkaar voorlopig nog blijven besmetten ook al zou er een trefzeker geneesmiddel of vaccin worden ontwikkeld. De enige manier om de epidemie af te remmen is nog altijd preventie, zo stelt de WHO. Volgens Museveni is condoomgebruik daarbij een ongeschikt middel vor landen als Oeganda, ook al propageren de meeste hulporganisaties dat. “U moet goed beseffen dat de gemiddelde plattelandsbewoner bij ons meer dan 20 kilometer moet lopen voor een aspirientje. Dat Afrikanen massaal op condooms kunnen overstappen is om dus om logistieke en economische redenen een volstrekte illusie”, aldus Museveni. Eind 1988 berekende de WHO op grond van toen beschikbare informatie dat rond het jaar 2000 vijftien- tot twintig miljoen volwassenen zouden zijn genfecteerd. Drie jaar later gaat de WHO er al van uit dat dit aantal al vijf jaar eerder, halverwege dit decennium, wordt bereikt. In 2000 verwacht de WHO al 40 miljoen besmettingsgevallen, waarvan 10 miljoen bij pasgeborenen. Daarnaast voorspelt de WHO dat de ontwikkelingslanden in 2000 te doen krijgen met meer dan tien miljoen wezen van ouders die aan aids zijn overleden. Volgens de WHO zal deze ontwikkeling geweldige gevolgen hebben voor zowel de economie als de politieke stabiliteit in ontwikkelingslanden. Volgens cijfers van de WHO is de verspreiding van HIV onder homoseksuele mannen sinds het midden van de jaren tachtig duidelijk gedaald. Op dit ogenblik geschiedt wereldwijd ongeveer 70 procent van de infecties via heteroseksueel verkeer, over tien jaar zal dat 80 procent zijn. Onder spuitende druggebruikers daarentegen is nauwelijks enige gedragsverandering waar te nemen. Als niet snel adequate maatregelen tegen het delen van elkaars naalden en spuiten worden genomen zl in deze risico-groep een ware explosie van seropositiviteit plaatshebben, zo voorspelt de WHO.

    • Bram Pols