Winst Neerlandia van 1880 lager door stormschade

De jaarwinst van Verzekering-Maatschappij 'Neerlandia van 1880', een assurantiedochter van Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij 's-Gravenhage, vertoonde een flinke daling ten opzichte van het voorgaande jaar.

Over 1990 rapporteert 'Neerlandia' een winst van 108.000 gulden tegen 389.000gulden in 1989. De ontvangen premies daalden met 402.000 gulden tot 18,4 miljoen gulden. De winstdaling is volgens het Haagse verzekeringsbedrijf vooral te wijten aan de zeer hoge stormschadelasten van begin 1990.