Werkloosheid EG

Het percentage werklozen onder de beroepsbevolking in de Europese Gemeenschap is in april ten opzichte van de voorgaande maand gestegen van 8,5 tot 8,6.

In april van het afgelopen jaar lag het percentage op 8,3. De stijging was het sterkst in Groot-Brittannie, namelijk van 7,8 tot 8,2 procent.