Vleesbedrijf Homburg dit jaar uit rode cijfers

ROTTERDAM, 15 JUNI. Vleesverwerker Homburg in Cuijk komt nog dit jaar uit de rode cijfers, zo heeft directeur drs. H. van der Kaaden RA gisteren op de aandeelhoudersvergadering van het bedrijf meegedeeld.

Van der Kaaden denkt het lopende halfjaar nog verlies te lijden, maar hij rekent erop dat dit wordt gecompenseerd door de resultaten in de tweede helft van 1991. Eerdere optimistische prognoses zwakte Homburg af nadat bekend was dat de onderneming vorig jaar nog 4,9 miljoen gulden verlies leed en de integratie van zeven overgenomen bedrijven moeizamer verliep dan was voorzien. De koers van het aandeel steeg gisteren met vijf cent tot drie gulden.

Homburg kwam enkele jaren geleden in ernstige financele problemen, met name ontstaan in de slachterijsector. Van der Kaaden werd twee jaar geleden directeur en begon aan een herstructurering, waarbij het belang van het slachtbedrijf werd verminderd ten gunste van de vleeswaren- en conservenproduktie.

Hulp kwam daarbij in 1989 van het Deense vleesconcern Ess-Food, dat een lening verstrekte die op termijn zou kunnen worden omgezet in een belang in het Homburg. Onderlinge samenwerking zou Homburg aan extra omzet moeten helpen, met name op de Britse markt. Daarvan is weinig terechtgekomen.

Ess-Food verdwijnt nu uit beeld. Van haar lening van anderhalf miljoen gulden vervalt dit jaar een derde. Besprekingen zijn gaande over de afwikkeling van de steun.

Financieel staat Homburg niet sterk. De bankschulden zijn hoog. Na het tegenvallende 1990 was er sprake van een negatief werkkapitaal van vier tot vijf miljoen gulden. Ook nu is het nog negatief. De onderneming wil het vermogen echter versterken, vermoedelijk door uitgifte van nieuwe aandelen.

Het zal dan gaan om een kleine, niet-openbare plaatsing, “maar aandeelhouders die mee willen doen, kunnen zich wel opgeven”.

Commissarissen en directie betreurden het dat tegen eerder uitgesproken verwachtingen in het eindresultaat over 1990 nog rood moest worden geschreven. Oorzaken van de tegenvallende uitkomst waren incidentele kosten voor reorganisaties, een markt die tegenviel en de overneming van Van Lier in Enschede.

De activi(JHteiten van dat bedrijf zijn inmiddels overgeheveld naar Limburg en de activa ervan worden verkocht. Door de acquisities van vorig jaar steeg de omzet van Homburg van 53,5 miljoen tot 226,6 miljoen gulden.