'Toetreding Zweden tot EG is onvoorwaardelijk'

STOCKHOLM, 15 JUNI. In wat hij zelf de langrijkste regeringsverklaring van de eeuw'' noemde, heeft premier Carlsson van Zweden gisteren in het parlement aangekondigd dat het land op 1 juli zonder voorwaarden vooraf het lidmaatschap van de Europese Gemeenschap zal aanvragen. De traditionele Zweedse politiek van neutraliteit zal voor toetreding geen belemmering zijn, aldus Carlsson.

De oppositie steunt de regering in haar voornemen. “Wij zien dit als een groot succes”, zei Carl Bildt, de leider van de grootste oppositiepartij, de ConservatH)ven. De Conservatieven en de tweede grote oppositiepartij, de Liberalen, pleiten al sinds de oprichting van de Europese Gemeenschappen in de jaren vijftig voor toetreding. De sociaal-democraten van premier Carlsson, al decennia de dominerende factor in de Zweedse politiek, verklaarden zich pas in oktober vorig jaar - onverwacht - voor toetreding.

De Groene Partij en de Communisten zijn tegen een EG-lidmaatschap. Zij kritiseerden gisteren rctievelijk “het gebrek aan debat” en “de geheimzinnigheid waarmee de regering het onderwerp behandelt”.

In zijn verklaring zei Carlsson dat Zweden volwaardig zal meewerken aan het streven van de EG naar vergaande politieke samenwerking, maar dat het daarbinnen zijn traditionele neutraliteitspolitiek zal blijven uitdragen. Hij zei te geloven dat hoewel de EG over sommige aspecten van buitenlandse politiek in de toekomst bij meerderheid zal beslissen, voor veiligskwesties hoogstwaarschijnlijk unanimiteit vereist blijft. “Het is de opvatting van de regering dat het mogelijk zal zijn verplichtingen te vermijden die de geloofwaardigheid van de Zweedse veiligheidspolitiek in gevaar zouden kunnen brengen.”

Carlsson zal op 1 juli in Den Haag officieel het toetredingsverzoek overhandigen aan premier Lubbers. Nederland is dan voorzitter van de raad van ministers van de EG. De formele toetredingsonderhandelingen beginnen na 1992, al interne markt moet zijn voltooid en de intergouvernementele conferenties over de Europese Politieke Unie en de Economische en Monetaire Unie moeten zijn afgerond. Uiteindelijk zal de beslissing over toetreding in een referendum aan het Zweedse volk worden voorgelegd.