RECTIFICATIE

Bij de redactie van het naschrift van Caroline van Dullemen bij de ingezonden brief van J. A. A. van Doornekenbijvoegsel van 8-06-91) zijn abusievelijk enkele overbodig geworden aanhalingstekens blijven staan.

Daardoor lijkt het alsof in de zin ''Zwarten zijn in Van Doorns beschrijving een sociologische categorie, een enorme onderlaag die 'het niveau van de samenleving bedreigt zodra de dekolonisatie een feit is''' wordt verwezen naar een citaat uan Doorns boek. Het zijn echter de bewoordingen van Caroline van Dullemen.

Onze excuses aan de heer Van Doorn en mevrouw Van Dullemen.