'OV-kaart voor mensen in bijstand'

DEN HAAG, 15 JUNI. Mensen met een bijstandsuitkering zouden een OV-jaarkaart moeten krijgen. Dat maakt een eind aan hun isolement, vergroot de mobiliteit en vergemakkelijkt het solliciteren. De Interbestuurlij projectgroep sociale vernieuwing onderzoekt op dit moment of dit een levensvatbaar plan is.

Over de uitwerking bestaat vooral nog veel onduidelijkheid. De kosten voor dit abonnement, zo'n zestig gulden per maand, zouden moeten worden ingehouden op de uitkering, meent J.

Beerenhout, lid van de projectgroep. Een ander lid, T. van den Klinkenberg, weet dat nog helemaal niet. “Misschien moet die kaart wel gratis worden”, als Van den Klinkenberg.

In principe zou een half miljoen mensen in aanmerking komen voor deze variant op de OV-studentenkaart, denkt Beerenhout.

Volgens Van den Klinkenberg is ook dat niet duidelijk: “Wie moet je zo'n kaart geven? Alleen echte minima? Of ook WAO'ers?”

Volgens Beerenhout is het een initiatief van minister Maij (verkeer). “De kosten van het openbaar vervoer zullen de komende jaren fors stijgen. Men gaat uit van 30 procent, terwijl de bijstandsuitkering gelijk blij. De leefbaarheid van het platteland voor mensen met zo'n uitkering komt daardoor in gevaar”, aldus Beerenhout.