Opsporingsteam Ira-zaak week af van richtlijn

's-HERTOGENBOSCH, 15 JUNI. Het opsporingsteam dat vorig jaar het onderzoek naar de IRA-aanslag in Roermond heeft uitgevoerd is op belangrijke punten afgeweken van de richtlijnen die zijn vastgelegd in het rapport 'Identificatie van personen door ooggetuigen' van de Recherche Advies Commissie.

Als die richtlijnen waren nageleefd zouden eerst de ooggetuigen van de aanslag zijn geconfronteerd met de vier verdachten die drie weken na de aanslag werden gearresteerd in de bossen bij Chaam. In plaats daarvan heeft de politie de foto's van het viertal eerst beschikbaar gesteld aan de media met een oproep aan eventuele getuigen zich te melden.

Het rapport dat in 1989 in opdracht van de Recherche Advies Commissie werd opgesteld door een werkgroep van deskundigen en vertegenwoordigers van justitie en politie is op grote schaal verspreid onder alle opsporingsinstanties.

In het rapport wordt ervoor gewaarschuwd dat een herkenning veel van haar bewijskracht verliest als getuigen tussen het moment van hun waarneming en de confrontatie met verdachten de mogelijke dader(s) te zien krijgen. “We hebben dat rapport opgesteld om de politie tot vijfentwintig in plaats van tot tien te laten tellen om te voorkomen dat er beginnersfouten worden gemaakt”, zegt een lid van de werkgroep, die zijn naam niet genoemd wil zien zolang de rechtszaak tegen de vier IRA-verdachten nog loopt. Volgens hem was het nodig de procedures bij herkenning nauwkeurig te omschrijven, “omdat politiemensen wel eens de neiging hebben te hard van stapel te lopen in een belangrijke zaak.”

Gisteren, tijdens het getuigenverhoor van een echtpaar uit Roermond dat zegt Gerard H. te hebben herkend als een van de daders, bleek opnieuw dat de richtlijnen uit het rapport slecht zijn nagevolgd. De man kreeg op 3 juli aan het eind van de ochtend de fotomap van de politie te zien, terwijl zijn vrouw aan het eind van de middag exact dezelfde map moest inzien. Beiden wezen de juiste foto aan, die eerder op TV en in kranten was vertoond. De man en de vrouw hadden tussendoor uitgebreid de gelegenheid om over het verhoor te praten.

Volgens de man is dat ook gebeurd, volgens de vrouw niet. Het hof probeert de behandeling van de zaak komende week af te ronden. Advocaat-generaal mr. F. van Straelen zal woensdag zijn requisitoir houden. De twee verdachten Paul H. en Gerard H., die beiden de rechtszitting verlieten, hebben gisteren in de loop van de middag besloten terug te keren in de rechtszaal.

    • Jacques Herraets