Oostenrijk en EG nog oneens over vrachtverkeer

Oostenrijk en de EG zijn er gisteren niet in geslaagd hun geschil over het vrachtverkeer bij te leggen.

Wenen wil het transito-verkeer beperken uit milieuoverwegingen. De EG en Oostenrijk zijn het er wel over eens dat meer vracht per rail moet worden vervoerd. Over de duur van een vervoersovereenkomst bestaat nog onenigheid.