Mist om Griekse uitwijzing Palestijnen

ATHENE, 15 JUNI. Van de 26 Palestijnen die eerder deze week werden uitgewezen hebben nog slechts drie Griekenland verlaten. De zes die werkten op de Palestijnse diplomatieke missie - die de status van ambassade heeft - zijn allen in vrijheid, maar zij moeten binnen vijf dagen het land uit. Zeventien anderen, studenten en arbeiders, kunnen theoretisch nog twaalf dagen blijven maar zij zitten in arrest, onder primitieve omstandigheden.

Onder hen is ook de in Griekenland zeer bekend geworden Mashud Gadur, die in vroeger jaren het PLO-kantoor in Athene heeft geleid en in Griekse perskringen “Spiros” wordt genoemd. Hij is gehuwd met een Griekse televisieomroepster. In de jaren tachtig was hij enige jaren persona non grata en leidde toen de PLO-missie in Nicosia. Zelfs de behoudende Kathimerini zet vraagtekens bij de omstandigheden waaronder hij nu wordt gedetineerd en volgens een gisteravond afgekomen bekendmaking van het ministerie van orde zal zijn aangelegenheid “op grond van nieuwe gegevens worden heroverwogen”.

De hele achtergrond van de uitwijzingsoperatie blijft in nevelen gehuld. Het ministerie van orde sprak van connecties met de explosie van 18 april in de havenstad Patras, waarbij zes Griekse burgers en de Palestijnse dader om het leven kwamen. Volgens eerdere mededelingen echter was het juist de PLO die meehielp bij het opsporen van nog vijf betrokkenen, vier Palestijnen en een Griekse studente, over wie de laatste tijd niet veel meer wordt vernomen.

Volgens het ministerie van buitenlandse zaken is er geen verband tussen de uitwijzing en de explosie. De regeringswoordvoerder beperkt zich tot de mededeling dat de regering handelt overeenkomstig haar verplichtingen, de veiligheid van de burgers te beschermen. Hij wijst er ook op dat de bezetting van de PLO-missie veel groter was dan in Europese hoofdsteden, en dat PLO-leider Arafat “nog niet heeft geprotesteerd” (anders dan de huidige missieleider Abdallah Abdallah en alle Griekse oppositiepartijen). De uitwijzing betekent niet dat er verandering komt in de Griekse houding jegens de Arabische wereld en de PLO, aldus de regeringswoordvoerder.

De indruk overheerst dat de hele procedure is ingegeven door de hoop, van de met uitwijzing bedreigden nog wat meer informatie te krijgen over het terrorisme, niet alleen de Palestijnse maar liefst ook dat van Griekse organisaties. De Griekse pers ziet de uitwijzingen ook als een produkt van Amerikaanse pressie bij de nadering van het bezoek van president Bush, die op 19 juli het Griekse parlement zal toespreken. Reeds zouden vijftig Amerikaanse functionarissen het parlementsgebouw grondig hebben onderzocht. De Griekse minister van orde bevindt zich deze week in de Verenigde Staten.

Ten slotte worden verbanden getrokken met het proces tegen de Palestijn Mohammed Rashid (zelf geeft hij de achternaam Hamdan op) dat maandag zal beginnen maar vanwege algemene advocatenstaking waarschijnlijk zal moeten worden uitgesteld.

De uitwijzing van Rashid werd door de Verenigde Staten gevraagd op grond van diens betrokkenheid bij een vliegtuigkaping boven Honolulu in 1981 waarbij een dode viel.

De Grieken willen hem bij nader inzien wel berechten, hetgeen onder enorme veiligheidsmaatregelen zal moeten gebeuren.

    • Frans van Hasselt