Meer pleinen

In een Overpeinzing adviseerde S. Montag onlangs om het gedempt Rokin te gaan verpleinen.

Geen parkeerterrein, maar plavuizen, bomen, muziektent en boekenmarkt: het Rokinplein.

Dit lijkt mij geen verstandig advies. Want wat ligt er nu meer voor de hand dan hier de tegels te lichten en het gedempt Rokin weer uit te graven? Pas in 1937 werd dit water - een rivier, geen gracht - dichtgegooid. Het is een zinloze ingreep gebleken, zonder bijvoorbeeld het nut voor de verkeerscirculatie van veel dempingen uit de vorige eeuw (Voorburgwallen, Rozengracht). Met een open Rokin zal de structuur van de binnenstad weer veel beter leefbaar zijn. Op de juiste plek wordt de Amstel de pas afgesneden: bij de Dam (sinds 1270). De vaak magnifieke bebouwing aan het Rokin zal beter tot haar recht komen met het herstelde royale profiel van water en kaden. Via elegante in- en uitritten ontsluit men de Rokn-garage onder het water. Bomen laten we achterwege, die zouden afbreuk doen aan het scherpe profiel van de kaden.

Amsterdam versnoept zijn vermogen aan water: verdere aanplemping achter het Centraal Station, het Sciencemuseum midden in het Oosterdok, de wildgroei van steigers (Canalbike, Lido-Casino). Zelfs het Heiligewegbad liet men droogvallen.

    • Han Michel