Mariniers uit Irak als VN-macht op sterkte is

DEN HAAG, 15 JUNI. Het kabinet heeft besloten Nederlands mariniers pas uit Irak te laten vertrekken als de politiemacht van de Verenigde Naties op sterkte raakt. Volgens minister-president Lubbers zullen de vierhonderd mariniers daardoor geleidelijk aan naar Nederland terugkeren. “Het betekent dat niet iedereen binnen een week of tien dagen thuis zal zijn”, aldus Lubbers gisteren na afloop van de wekelijkse ministerraad.

Een overgrote meerderheid van de Tweede amer drong er deze week op aan de geallieerde troepenmacht langer in Irak te houden om de veiligheid van de Koerdische vluchtelingen te waarborgen. Aanvankelijk was het de bedoeling de Nederlandse mariniers aan het eind van deze maand uit Irak te laten vertrekken. De VN-politiemacht van vijfhonderd man bestaat op dit moment echter nog maar uit zestig zogenoemde blauwhelmen.

Volgens Lubbers zal de terugtrekking van de geallieerde troepenmacht behoedzaam moeten gebeuen. “Het moet naadloos aansluiten op de komst van de VN-politiemacht. Er mag geen gat vallen tussen het terugtrekken van de geallieerden en de komst van de VN”, aldus de minister-president. Omdat het onduidelijk is wanneer de VN-politiemacht wel op sterkte is, kon Lubbers geen termijn aangeven voor de terugkeer van de troepen. De minister-president benadrukte dat goed overlegd zal moeten worden met de andere geallieerden en de VN.