Kok denkt aan individualisering van minimumlonen

AMSTERDAM, 15 JUNI. PvdA-leider Kok wil een discussie in zijn parti over de vraag of nieuwkomers op de arbeidsmarkt nog wel een minimumloon moeten verdienen dat is afgestemd op gezinnen. Uit recente studies blijkt dat de meeste jongeren of alleen voor zichzelf zorgen of tweeverdiener zijn. Het minimumloon gaat uit van kostwinners.

Kok zei “niet te pleiten voor lagere lonen”, maar op termijn wel “een omslag” nodig te vinden. Het kabinet besloot onlangs nog het minimumloon niet aan te tasten. Maar volgensKok zijn er “bij leden van het kabinet twijfels of dat voor nieuwe generaties zo moet blijven”. Kok wees erop dat de PvdA voorstander is van individualisering. Daarvan zou de consequentie ook een individualisering van het minimumloon kunnen zijn, meent hij. Dat heeft wel grote gevolgen voor de hoogte van de sociale uitkeringen en het belastingstelsel, zo waarschuwde hij. Maar het huidige systeem is volgens Kok “verouderd. Met dit stelsel halen we het jar 2000 niet”.

Kok reageerde ook op uitspraken van de Amsterdamse hoofdcommissaris Nordholt die onlangs waarschuwde voor de stijgende criminaliteit onder minderheden. Kok noemde een “actief verwijderingsbeleid van illegale minderheden een onvermijdelijk sluitstuk van ons minderhedenbeleid. Iedereen zal beseffen dat we niet tienduizenden illegalen in ons land kunnen laten rondlopen”. Kok vindt dat de 60.000 vreemdelingen die jaarlijks Nederland binnenkomen “er ook echt bij (moeten) kunnen horen”. Daar moet “van beide kanten” moeite voor worden gedaan. Kok vindt ook dat vreemdelingen in Nederland “de taal moeten leren”.