Kabinet bepleit centraal overleg loonmatiging

ROTTERDAM, 15 JUNI. Het kabinet wil met werkgevers en werknemers overleggen hoe volgend jaar forse loon- en prijsstijgingen kunnen worden voorkomen. Er dreigt volgens het kabinet een spiraal van stijgende lonen en prijzen, die de werkgelegenheid in Nederland bedreigt.

De vakcentrale FNV en de werkgeversorganisatie VNO reageerden terughoudend respectievelijk afwijzend op de oproep die het kabinet gisteren bij monde van premier Lubbers deed voor de Vara-radio. Op de partijraad van de PvdA in Amsterdam onderstreepten minister Kok (financien) en staatssecretaris Ter Veld (sociale zaken) het belang van overleg met de sociale partners over voorgezette loonmatiging.

Eerder deze week becijferde het Centraal Bureau voor de Statistiek dat de inflatie tussen half mei vorig jaar en medio mei dit jaar met 3,2 procent is gestegen. In de meest recente prognoses van het Centraal Planbureau, die eveneens deze week verschenen, blijft de inflatie dit jaar niet zoals eerder verwacht tot 2,5 procent beperkt, maar wordt de 3 procentgrens overschreden. Voor volgend jaar houdt het Planbureau nu rekening met een prijsstijging van 4 procent.

Lubbers zei te vrezen dat de stijgende inflatie zal leiden tot hogere looneisen. “Ik denk dat er een gemeenschappelijk belang is - wat anders dan in de laatste paar jaar - om vast te stellen dat er toch wat dreiging is van een hervatting van een loon-prijsspiraal”, aldus de premier. Dat zou funest zijn voor de Nederlandse concurrentiepositie en werkgelegenheid.

De FNV neemt een afwachtende houding aan. De grootste vakcentrale heeft het afgelopen jaar herhaaldelijk verklaard bereid te zijn tot loonmatiging op voorwaarde van 'harde afspraken' over uitbreiding van scholing en werkgelegenheid.

Begin deze week besloot de FNV deze pleidooien voor een centraal akkoord te staken, omdat de werkgevers daar niets voor zouden voelen en het kabinet zich te passief zou opstellen.

“Het kabinet is aan zet. Wij wachten af. Als Lubbers centrale afspraken wil dan moet hij maar eindelijk eens met goede voorstellen komen die er vooral op gericht zijn de werkgelegenheid te bevorderen. Als het kabinet alleen maar centrale afspraken wil over het matigen van de lonen dan hoeft het voor ons niet”, aldus de FNV-woordvoerder gisteren.

Een woordvoerder van het Verbond van Nederlandse Ondernemingen (VNO) zegt dat deze organisatie zo langzamerhand “moe wordt”

van “de mensen” die centrale afspraken willen maken over loonstijgingen. Het VNO ziet meer in een verlaging van het BTW-tarief (van 18,5 procent naar 16) en verlaging van de collectieve lastendruk voor de burgers om de gevreesde inflatie tegen te gaan. Door verlaging van het BTW-tarief zou het Nederlandse belastingregiem bovendien meer in de pas gaan lopen met dat in andere Europese landen, aldus het VNO.