HSS maakt einde aan constructie met 'gifpil'

ROTTERDAM, 15 JUNI. Het energiefonds Holland Sea Search (HSS) heeft de omstreden 'gifpil-constructie', die bescherming bood tegen mogelijke nieuwe grootaandeelhouders, afgekocht door de uitgifte van 900.000 aandelen. Deze aandelen komen in het bezit van de Australische grootaandeelhouder Command Petroleum, die zijn belang in HSS ziet toenemen tot 35 procent. HSS maakte dit gisteren bekend.

Vorige maand ontstond deining op de aandeelhoudersvergadering, nadat de 'gifpil-constructie' in het jaarverslag over 1990 was onthuld. HSS zou minstens 23,6 miljoen gulden aan Command Petroleum moeten betalen voor een belang van deze in een andere maatschappij, dat slechts 1,5 miljoen gulden waard is.

De betaling diende te geschieden, indien zich bij HSS een grootandeelhouder zou aandienen met een belang van meer dan 25 procent. Command Petroleum had deze 'doos van Pandora'

bedongen om de eigen positie te beschermen. De beurs had bij HSS opheldering gevraagd over het verzwijgen van de reeds in 1989 opgestelde constructie. Volgens de beursreglementen moet een dergelijke constructie direct worden gemeld op straffe van berisping, schorsing of zelfs verwijdering van de notering. De bestuursvoorzitter R.

Champion van Command Petroleum verklaarde op de aandeelhoudersvergadering dat de constructie zou worden aangepakt.

Onder druk van de aandeelhouders zochten de onafhankelijke leden van de raad van commissarissen mr.F. Hoogendijk en J.P.

Silcock een onafhankelijke deskundige, die werd gevonden in voormalig Shell-topman mr.G.A. Wagner. Deze besloot de gifpilconstructie te elimineren. Als tegenprestatie ontvangt Command Petroleum 900.000 nieuwe aandelen HSS. De aandelen vertegenwoordigen een procent van het totale aandelenkapitaal en hebben bij de huidige beurskeurs een waarde van zes ton.