Het Museumplein

Overpeinzing 589 van S. Montag geeft aanleiding tot het naar voren brengen van een oud idee om het Museumplein geheel te beplanten met bomen van verschillende hoogte.

Dit denkbeeld, dat en passant zou kunnen aansluiten op de wens van het koninklijk paar, was destijds genspireerd op het ontwerp van Marinus Boezem 'De Groene Kathedraal'. Deze boomgroep is te vinden in Almere-Oost en is beschreven op blz.

4 van het tijdschrift Onze Eigen Tuin, 1988, Nr 4. De bedoeling is op het Museumplein een ruimte als een soort hal te vormen onder een bladertak met de boomstammen als pilaren daaronder. Deze ruimte kan worden gebruikt door wandelaars of door demonstranten met spandoeken.

De voornaamste routes zouden kunnen worden gehandhaafd en omzoomd door hoger geboomte, zodat een doorkijk met extra ruimtewerking wordt verkregen met een weidsheid als in het middenschip van een kerk. Op twee of drie plaatsen kan een open ruimte worden uitgespaard of een enkele groep laaghout worden aangeplant voor een extra afwisselend effect.

Wel merkt men op dat diverse gebouwen van internationale faam soms niet meer zichtbaar zullen zijn. Dit is niet zo bezwaarlijk: die puist aan het Concertgebouw wordt dan tenminste aan het oog onttrokken.

    • B. de Bruijn