Geen AWW-uitkering arbeidsongeschikten zonder eigen inkomen

DEN HAAG, 15 JUNI. Zelfstandigen, studenten en verzorgers van naaste familieleden die geen eigen inkomen hebben op het moment dat ze arbeidsongeschikt worden, krijgen vanaf 1 januari 1992 geen AAW-uitkering meer. Het kabinet heeft gisteren in het kader van de gelijke behandeling besloten voor een uitkering in het kader van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW) een inkomensdervingseis in te voeren. Deze ontbrak tot nu toe.

De groepen die het kabinet volgend jaar van een AAW-uitkering wil uitsluiten, komen op dit moment ook zonder dat sprake is van het wegvallen van een inkomen in aanmerking voor de uitkering. Zij hebben recht op de volledige uitkering. Dat is zeventig procent van het minimumloon. Twee jaar geleden oordeelde het Europese Hof dat sprake was van ongelijke behandeling, omdat bij deeltijdwerkers wel wordt gekeken naar het laatst verdiende inkomen waardoor zij vaak een lagere AAW-uitkering krijgen. Een vrouw uit Groningen die in deeltijd had gewerkt kaartte deze ongelijke behandeling aan.

Voor zelfstandigen, studenten of verzorgers van naaste familieleden die op dit moment al een AAW-uitkering krijgen, komt een overgangsregeling. Zij hebben nog tot 1994 recht op de AAW-uitkering. Daarna komen zij in de bijstand terecht. Ook de nieuwkomers, die vanaf volgend jaar al geen recht meer hebben op een AAW-uitkering, moeten dan aankloppen bij de bijstand. Het verschil met de AAW-uitkering is dat in de bijstandswet wordt gekeken naar het vermogen van de betrokkene. Mensen met een eigen huis of ander vermogen die in de bijstand terechtkomen, moeten dit 'opeten'. In de AAW geldt dat niet.

Volgens het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid zullen ongeveer 23.000 uitkeringsgerechtigden die nu onder de AAW vallen met de nieuwe regeling te maken krijgen. Een deel van hen zal niet de volledige uitkering kwijtraken, omdat zij niet geheel zonder inkomen waren toen ze arbeidsongeschikt werden. De maatregel in het kader van de gelijke behandeling scheelt in 1993 zes miljoen gulden aan AAW-uitkeringen. Dat bedrag loopt op tot maximaal 79 miljoen gulden in 1995.

Hoeveel de toename van de kosten in de bijstand zullen zijn, kon het ministerie gisteren niet zeggen.