Forse winststijging Hooge Huys Verzekeringen

Het het eind december afgesloten negenennegentigste boekjaar is voor verzekeraar Hooge Huys uit Alkmaar gunstig verlopen. De nettowinst steeg van 16,1 miljoen gulden in 1989 naar 39,6 miljoen gulden in 1990mede door 15,2 miljoen gulden boekwinst op enkele afgestoten activiteiten.

Het bedrijfsresultaat steeg met 9 miljoen guldennaar 27,6 miljoen gulden. In het levensverzekeringsbedrijf nam de produktie toe naar een verzekerd kapitaal van 10,7 miljard guldentegen 8,3 miljard gulden een jaar tevoren. De omzet, bestaande uit premie-inkomsten en beleggingsinkomsten, steeg vorig jaar met 23 procent tot 313 miljoen gulden. De premie-inkomsten stegen 29 procent tot 226 miljoen gulden.

Waar bij vele verzekeraars het bedrijfsresultaat in 1990 soms zeersterk nadelig werd benvloed door stormschades, kon dit bij Hooge Huys beperkt blijven tot 300.000 gulden. Hooge Huys verwacht voor dit jaar een voortgaande groei van het premie-inkomen en een winst die gelijkof hoger is dan die van het afgelopen jaar indien de daarin opgenomenboekwinsten buiten beschouwing worden gelaten.