Enquete over de economie

ROTTERDAM, 15 JUNI. De economie van Nederland verandert, de omringende Europese grenzen vervagen en de Nederlanders gaan anders om met werk, vrije tijd en consumptie dan enkele jaren geleden.

Hoe moet Nederland met deze veranderingen omgaan?

Om een debat te ontlokken over de uitdagingen die ons wachten, staat vandaag in het katern Economie op de pagina's 21 en 22 een uitgebreide vragenlijst. Door aan deze enquete mee te doen, kan de lezer een bijdrage leveren aan het Nationale Economie-Debat.

Het Nationale Economie-debat is een initiatief van de Koninklijke Vereniging voor de Staatshuishoudkunde, het weekblad Economisch Statistische Berichten (ESB), de Stichting Maatschappij en Onderneming (SMO) en NRC Handelsblad. Het project wordt begeleid door een stuurgroep, waarvan behalve de initiatiefnemers ook de vakcentrale FNV, de werkgeversorganisatie VNO, het ministerie van Economische Zaken, De Nederlandsche Bank en de Rijksuniversiteit Groningen deel uitmaken.