Dieptepunt recessie VS achter de rug

WASHINGTON-LONDEN, 15 JUNI. De Amerikaanse autoriteiten hebben gisteren nieuwe cijfers over de economie gepubliceerd die bevestigen dat het dieptepunt van de recessie achter de rug is en herstel gloort. De industriele produktie vertoonde in mei de sterkste groei sinds vorig jaar juni, vooral dank zij een opleving van de autoproduktie. De inflatie bleef tegelijkertijd op een vrij laag niveau.

De industriele produktie groeide vorige maand met 0,5 procent, wat ongeveer overeenkwam met de verwachtingen. De toeneming in april is herzien van 0,1 tot 0,3 procent. In de voorgaande zes maanden was er een ononderbroken achteruitgang. De bezettingsgraad van de produktiecapaciteit ging in mei omhoog naar 78,7 procent. Het percentage voor april is herzien van 78,3 tot 78,5.

De consumentenprijzen in de Verenigde Staten stegen in mei met 0,3 procent. Het cijfer is iets hoger dan de 0,2 procent van de voorgaande maand, maar ligt onder de in doorsnee verwachte 0,4 procent. Als de zeer veranderlijke prijzen van energie en levensmiddelen buiten beschouwing worden gelaten komt het inflatiecijfer over mei evenals in april uit op 0,2 procent.

De energieprijzen gingen met 1,4 procent omhoog, de eerste stijging in zes maanden.

De prijsstijging van 0,3 procent in mei komt overeen met een jaarinflatie van 2,7 procent, ver beneden de inflatie van 6,1 procent in 1990. (VD) De Britse inflatie is - op jaarbasis - in mei voor het eerst sinds 1988 onder de zes procent uitgekomen. De stijging van de consumptieprijzen bedroeg in mei 5,6 procent op jaarbasis, tegenover nog 6,4 procent in april. Het nieuws was een lichtpunt in het sombere nieuws deze week over de werkloosheid die in Groot-Brittannie toenam met 70.600 tot 2.244.200 mensen of 7,9 procent van de beroepsbevolking. Voer voor Labour, die deze week in het Lagerhuis sprak van “majorisme”. Premier Major repliceerde dat je zulke cijfers niet voor politieke doeleinden mag gebruiken, tot groot ongenoegen van de oppositie die verwees naar 1979 toen Thatcher hetzelfde deed jegens Labour. (AP, Reuter, AFP)