Albanie al volgende week lid van CVSE

BONN, 15 JUNI. Albanie treedt komende woensdag naar alle waarschijnlijkheid als laatste Europese land toe tot de Conferentie voor Europese Veiligheid en Samenwerking. De Duitse minister van buitenlandse zaken, Hans-Dietrich Genscher, die voorzitter is van de ministersconferentie van de CVSE-landen die de komende week in Berlijn wordt gehouden, reist vandaag naar Albanie om te horen of dat land kan instemmen met de beginselen van de CVSE. Daarbij zal het accent liggen op het Handvest van Parijs, waarin de deelnemende landen hebben beloofd de democratie, de rechten van de mens en het beginsel van de rechtsstaat te zullen bevorderen.

Ook de Baltische landen zullen vertegenwoordigd zijn op de conferentie in Berlijn. Ze zullen echter niet de status krijgen van speciale genodigden, maar zitting hebben in de delegaties van andere landen, vermoedelijk de Scandinavische.

In Wenen is gisteren een nader akkoord gesloten, dat een einde maakt aan de moeilijkheden die er waren met de interpretatie van het akkoord ter beperking van de conventionele bewapening in Europa (CFE). Het akkoord is mogelijk geworden doordat de deelnemende landen de Sovjet-Unie enkele aanpassingen in het verdrag hebben toegestaan. (AFP)