Zuid-Afrika krijgt invitatie voor Barcelona

BIRMINGHAM, 14 JUNI. Als Zuid Afrika er tijdig in slaagt de rassenscheiding in de sport volledig uit te bannen, mag het land deelnemen aan de Olympische Spelen in Barcelona.

Het land krijgt alvast een uitnodiging voor Barcelona. Maar het Internationaal Olympisch Comite heeft een definitieve beslissing over de terugkeer van Zuid-Afrika nog voor zich uitgeschoven. Zuid-Afrika werd in 1970 in Amsterdam uit het IOC gesloten. In 1960 deed het voor het laatste mee aan de Olympische Spelen. Zuid-Afrika krijgt het lidmaatschap van het IOC pas terug als de apartheid geheel uit de sport is verdwenen. Zo ver bleek het op de tweede dag van de 97ste IOCsessie in Birmingham nog niet te zijn. Vooral voetbal en atletiek stellen het interim-Olympisch comite (INOCSA) nog steeds voor problemen, al hebben zich intussen vijfentwintig sportbonden bij INOCSA aangesloten, die statuten hebben op niet-rascistische basis. De Senegalees Keba Mbaye, de voorzitter van de commissie "Apartheid en Olympisme" kon gisteren de negentig aanwezige lOC-leden dan ook geen positief advies geven. "De condities die het IOC heeft gesteld, zijn nog niet alle vervuld. Zij komen er op neer dat elke vorm van rassenscheiding uit de sport gebannen moet zijn." Volgens Mbaye juichen alle lOC-leden de terugkeer van Zuid-Afrika in de Olympische Beweging van harte toe, al delen zij diens mening dat de tijd er nog niet rijp voor is. Mbaye voerde in maart een speciale lOC-delegatie in ZuidAfrika aan. Hij sprak daar met president De Klerk, Nelson Mandela en de belangrijkste bestuurders in de sport. Van De Klerk kreeg hij de toezegging dat uiterlijk op 30 juni de laatste peilers van de apartheid vernietigd zullen. Mandela en diens verantwoordelijken voor de sport in het ANC konden zich vinden in de voorwaarden van het IOC. De uitnodigingen voor de Olympische Spelen van Barcelona gaan op 25 juli, precies een jaar voor de openingsceremonie, de deur uit. Mbaye zag geen reden waarom Zuid-Afrika er geen zou ontvangen. "Op 9 juli ontvangt de Commissie Apartheid en Olympisme in het lOC-hoofdkwartier een delegatie van het INOCSA, die ons van de laatste ontwikkelingen op de hoogte zal stellen." De nieuwe ontwikkelingen worden door Mbaye en zijn commissie tussen 18 en 20 september in Berlijn gerapporteerd aan het lOC-bestuur en voorzitter Samaranch. Het dagelijks bestuur kan Zuid-Afrika in die vergadering het lOC-lidmaatschap reeds officieel teruggeven. De datum waarop landen besluiten deel te nemen of worden toegelaten is weliswaar in de reglementen vastgelegd, in het verleden is regelmatig gebleken dat het IOC die termijn soepel wil hanteren. Voor de Olympische Spelen van Seoul in 1988 kregen Noord-Korea en Cuba bij na tot de laatste dag de gelegenheid zich aan te melden. In Birmingham werd besloten dat shorttrack op de Winterspelen van 1994 in Lillehammer een tweede kans krijgt. Aanvankelijk was het de bedoeling dat al na Albertville een oordeel over deze tak van de schaatssport zou worden gegeven. Het Internationaal Olympisch Comite sleept volgend jaar bij de Olympische Spelen van Albertville en Barcelona 2,2 miljard gulden binnen aan televisierechten en sponsorcontracten. Het totale bedrag aan televisierechten is intussen opgelopen tot 925 miljoen dollar, ofwel I miljard en 850 miljoen gulden. Twaalf sponsors, waarbij Philips, zijn samen nog eens goed voor 350 miljoen gulden.