Ziektekosten voor student per maand

GRONINGEN, 14 JUNI. Studenten kunnen voortaan elke maand een aanvraag indienen voor een ziektekostentoelage.

Aanleiding is een uitspraak van het College van Beroep Studiefinanciering. Ongeveer 160.000 studenten komen voor de ziektekostentoelage in aanmerking. Tot voor kort gold 1 januari als peildatum voor het gehele daaropvolgende jaar.

Studenten met een aanvullende beurs die op dat moment particulier verzekerd waren, kregen het hele jaar de toelage, ook al veranderde de situatie tussentijds.