Voorstel Financien: maak 's Rijks Munt zelfstandig

DEN HAAG, 14 JUNI. Minister Kok en staatssecretaris Van Amelsvoort van financien stellen een verzelfstandiging voor van 's Rijks Munt. Zij hebben dit de Tweede Kamer gisteren per brief meegedeeld. 's Rijks Munt zal volgens de plannen een naamloze vennootschap worden waarin de overheid voor 100 procent deelneemt.

In de jaren tachtig is het ondanks onderzoek en reorganisatie niet gelukt om het bedrijfsmatige management van 's Rijks Munt voldoende te verbeteren. De bewindslieden volgen met hun voorstel een advies van juni 1990 om de al in gang gezette rationalisatie en reorganisatie van het muntbedrijf met kracht door te zetten.

Vooruitlopend daarop is bij de begroting voor dit jaar al 5,3 miljoen gulden aan extra investeringen ingeboekt, waavan 700.000 gulden uit het bestaande investeringsbudget, 1,7 miljoen extra in 1990 en 2,9 miljoen extra in het lopende jaar.

Over vijf jaar zullen de mogelijkheden van verdere privatisering worden bekeken. Een aantrekkelijk aanbod voor overname of fusie zal dan op zijn merites worden beoordeeld.

Overigens is het niet de bedoeling dat de staat zijn munten bij een buitenlands bedrijf zal laten slaan.