Suiker Unie voorspelt daling van resultaat

BREDA, 14 JUNI. Het agro-industrieel concern Suiker Unie in Breda verwacht dat het netto-resultaat dit jaar zal achterblijven bij het resultaat van vorig jaar.

Dit chrijven directie en bestuur in het vandaag verschenen jaarverslag over 1990. Suiker Unie verwacht dat vooral de opbrengsten uit het suikerbedrijf zullen dalen.

Vorig jaar steeg de omzet van Suiker Unie met ruim 14 procent tot boven de twee miljard gulden. De helft van de groei kwam voort uit autonome groei, het overige deel was het gevolg van overnames.

Het nettoresultaat steeg met bijna 16 procent tot 66,4 miljoen gulden. Nagenoeg alle groepen van het concern droegen bij aan de verbetering van het resultaat.

Hoewel Suiker Unie niet pessimistisch zegt te zijn over 1991, wordt wel rekening gehouden met een dalend resultaat. Vooral de suikergroep zal naar verwachting onder druk komen te staan.

De prijs van suiker en suikerbieten zal waarschijnlijk dalen als gevolg van de GATT-onderhandelingen en de Brusselse prijspolitiek. Verder heerst er een onzekere situatie op de wereldmarkt voor suiker.

Ook de zadengroep zal het resultaat van 1990 dit jaar niet kunnen evenaren, verwacht Suiker Unie. Voor de groente- en fruitgroep, de specerijengroep en de handelsgroep wordt wel verbetering van het netto-resultaat voorzien.