Rotganzen

De eerste jonge merels, mezen en meerkoeten kunnen al weken vliegen.

Maar de rotganzen moeten nog beginnen met broeden! Ze zijn nu net gearriveerd op de broedterreinen in Noord-Siberie. Daar leggen ze hun eieren tussen de sneeuw. Straks, zodra de jongen kunnen vliegen, begint de tocht naar het zuiden weer. De jongen moeten dan meevluchten voor het aanstormende winterweer. Als er jongen zijn tenminste. Want als de zomer te kort is, komt er geen jong groot. Eind september zullen we het weten.

    • Siegfried Woldhek