Polen en Letten ondertekenen 'verklaring'

WARSCHAU, 14 JUNI. Polen en Letland hebben gisteren een “vriendschapsverklaring” getekend, het eerste akkoord van deze aard tussen Polen en een van de Baltische republieken.

De verklaring werd in Warschau ondertekend door de ministers van buitenlandse zaken van beide landen, kubiszewski en Jurkans. Het document, dat geen akkoord of verdrag mag heten omdat Polen Letland niet als onafhankelijk land erkent en de betrekkingen met de Sovjet-Unie niet wil schaden, regelt een groot aantal bilaterale relaties op gebieden als economie, wetenschap, milieu en cultuur en bevat een intentieverklaring over de mogelijkheid, in de toekomst diplomatieke betrekkingen aan te knopen. Met de Oekrane en Rusland heeft Polen eerder dit jaar verklaringen met eensoortgelijke strekking ondertekend, met de Esten en Litouwers wordt nog overlegd.

In een toespraak zei minister Skubiszewski gisteren dat Polen “de aspiraties van Letland en de Letse natie steunt”. “We bewonderen de vastbeslotenheid van de Letse natie,” aldus Skubiszewski tot zijn Letse ambtgenoot. Jurkans van zijn kant prees de vriendschapsverklaring als “een mijlpaal” op de weg naar de Letse onafhankelijkheid en betoonde zich “dankbaar”.

(AP, Reuter)