Parlement behandelt lawine van voorstellen over wet basisvorming

DEN HAAG, 14 JUNI. De onderwijsspecialisten van de Tweede Kamer hebben gisteren een dag doorgebracht met ruim honderd amendementen op het wetsvoorstel over de basisvorming. Die mt vanaf 1993 alle leerlingen in het voortgezet onderwijs een gemeenschappelijke bagage in veertien vakken meegeven: Nederlands, Engels, Duits of Frans, geschiedenis, aardrijkskunde, economie, wiskunde, natuur- en scheikunde, biologie, informatiekunde, techniek, lichamelijke opvoeding, muziek en beeldende vorming.

De Kamer moet het eerst nog wel eens worden over talloze wijzigingsvoorstellen. Het regende gisteren dan ook technische teksten. Maar achter amendementen zoals dat op stuk 75, aangaande art.11a WVO, tweede lid' gaan heel concrete veranderingen in het schoolrooster schuil.

Zo lijkt het vak verzorging er toch te komen - maar zonder het onderdeel koken. Na lang aandringen van met name de PvdA en Groen Links gaf staatssecretaris Wallage toe aan hun wens dit als vijftiende vak toe te voegen. Zonder koken, want dan zou de staatssecretaris 120 miljoen extra aan 'kooklokalen' moeten uitgeven. En dat heeft hij er niet voor over.

Het vak krijgt nu vooral eenheoretische invulling. De ruimte op het lesrooster moet gevonden worden door de vakken biologie en onderdelen van economie (gezondheidsleer, budgetleer) te laten inleveren. Alleen de CDA'er Hermes stelde de praktische vraag wat er dan nog van deze twee vakken overblijft: biologie en economie zijn met slechts een uur op het rooster vertegenwoordigd, biologie in de eerste drie jaar, maar economie slechts in klas twee en drie.

Het CDA wil verder volledig meewerken aan e amendement dat Fries op scholen in Friesland verplicht stelt. Scholen in plaatsen waar ze niet zoveel met het standaard-Fries op hebben, kunnen een ontheffing krijgen. De ruimte voor het uur Fries per week moet gevonden worden bij de andere talen, vooral Nederlands.

Groen Links-woordvoerder Lankhorst had het liefst dat iedereen in de eerste schooljaren kennismaakt met alles wat onder het vak beeldende vorming valt: fotografie, dans, drama, textiele vormving en beeldende kunst. Wallage wilde dat ook, maar moet rekening houden met de bezwaren van de kleine confessionele partijen. Wanneer sommige christelijke ouders hun kinderen verbieden naar dansles te gaan, waarom zouden ze dans en drama dan wel op school moeten leren? Besloten is daarom dat de scholen zelf mogen kiezen wat ze in dat ene uur beeldende vorming geven.