Opnieuw verlaat verdachte Ira-zaak de rechtszitting

's HERTOGENBOSCH, 14 JUNI. Opnieuw heeft een verdachte in het IRA-proces, dat in hoger beroep voor het Gerechtshof in Den Bosch dient, de rechtszitting verlaten. Na Paul H. die woensdag de zaal verliet, heeft vanmorgen ook Gerard H. (27) te kennen gegeven het proces niet langer te willen bijwonen.

Gerard H., die in Roermond werd veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf wegens zijn aandeel in de moord op twee Australische toeristen, stapte op tijdens het getuigenverhoor van de Roermondse vrouw die hem na de aanslag in de vluchtauto zou hebben gezien. Vooral op grond van die herkenning werd H.

door de rechtbank schuldig bevonden. De vrouw heeft altijd beweerd dat zij het gezicht van de man in de auto kon onthouden omdat hj haar deed denken aan een kennis. H. vroeg haar te zeggen wie die kennis was. Om te kunnen nagaan of die inderdaad op hem lijkt. De vrouw weigerde op dat verzoek in te gaan, omdat de betreffende kennis nergens van op de hoogte is. Na enig aandringen gaf zij alleen zijn voornaam prijs.

Het Hof besliste na een kort beraad dat de vrouw niet verplicht kon worden ook de achternaam te noemen. Volgens president mr. W. Smulders is niet na te gaan hoe het herinnringsproces van de getuige zich voltrokken heeft. Daarom achtte hij de vraag niet in het belang van het onderzoek.

Daarop liet H. weten dat hij er geen heil meer in zag het proces nog langer bij te wonen.