Ombudsman in Rotterdam niet opnieuw benoemd

ROTTERDAM, 14 JUNI. De Rotterdamse ombudsman mevrouw mr. F. de Boer wordt niet opnieuw benoemd.

De gemeenteraad heeft gisteren met ruime meerderheid besloten dat elke vertrouwensbasis daarvoor ontbreekt. Alleen de fracties van VVD, CD en CP'86 en enkele raadsleden van de PvdA hebben voor haar aanblijven gestemd. De Boer wordt door de raadsleden een te formele werkwijze verweten. Door die houdingis zij in conflict geraakt met gemeentelijke diensten en haar eigen medewerkers. De Boer heeft volgens de raadsleden alle kritiek naast zich neergelegd en conflicten geschapen en gezocht waardoor een herbenoeming onmogelijk is geworden. De VVD daarentegen merkte op dat de Rotterdammers, voor wie zij tenslotte op de bres stond, geen enkele klacht over haar werkwijze hebben geuit. Het niet herbenoemen van ombudsman De Boer zal zeer waarschjnlijk leiden tot een procedure voor het ambtenarengerecht.